ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ORTHODONTISCHE BEHANDELING

De behandeling is onder te verdelen in een actieve periode, waarin de beoogde veranderingen plaatsvinden, en een retentieperiode, waarin de tanden en hun omliggende structuren zich zo goed mogelijk aan de nieuwe situatie aanpassen.

De duur van de actieve behandeling is afhankelijk van vele factoren, zoals de groei en ontwikkeling van het gezicht, de gebitsontwikkeling en vooral de medewerking van de patiënt. Daarom kan niet precies van tevoren worden aangegeven hoelang de behandeling gaat duren. Gemiddeld is het 2-3 jaar.

Voor het succesvol verlopen van de behandeling zijn een aantal zaken van belang:

Een uitermate goede mondhygiëne: POETSEN, POETSEN, POETSEN, RAGEREN Na iedere maaltijd (dus ook tussen de middag) moeten de tanden gepoetst worden met een fluoride houdende tandpasta. Het schoonhouden van het gebit met vaste apparatuur is niet eenvoudig. Neem er de tijd voor en volg nauwkeurig de poetsinstructies op. Bovendien wordt er bij het plaatsen van de vaste apparatuur ook een poetsfolder meegegeven waarin stap voor stap het poetsen wordt uitgelegd. Het snoepen van zoetigheid en het eten van kleverig of hard poetsen wordt afgeraden.

 

Onze patiënten die ook bij ons naar de tandarts gaan krijgen het advies iedere 3 maanden extra naar de preventie assistent te gaan om je beter te helpen je mondhygiëne op orde te houden

LET OP: Bij onvoldoende mondhygiëne kan de behandeling worden gestopt, om blijvende schade aan het gebit te voorkomen.

Regelmatige controle: Tijdens de actieve periode van behandeling vindt iedere 4-6 weken een controle plaats. Omdat de meeste van onze patiënten schoolgaand zijn,

kan niet iedereen na schooltijd komen. Hieraan valt niet te ontkomen.

LET OP: Afspraken die zonder tijdig bericht van verhindering (minimaal 24 uur van tevoren) niet zijn nagekomen, kunnen in rekening worden gebracht

Zeer nauwkeurig dragen van de apparatuur: Verwacht wordt dat de instructies met betrekking tot het dragen van de apparatuur zorgvuldig worden opgevolgd. Slecht dragen van de beugel leidt tot verlening van de behandeling of zelfs mislukken van de behandeling.

Wilt u ons waarschuwen als het goed dragen van de beugel niet lukt.

Voorzichtig omgaan met de apparatuur: Beugels kunnen bij onjuist gebruik gemakkelijk kapot gaan. Draag de beugel daarom zoals is uitgelegd. In de uren dat de beugel niet gedragen hoeft te worden, dient hij op een veilige plaats te worden opgeborgen.

Een doosje of tasje wordt hiervoor verstrekt. Eet geen harde of kleverige dingen. Mocht de beugel desondanks kapot gaan, bel dan direct om een afspraak te maken voor reparatie (ook als je al snel een afspraak hebt).

Bij onzorgvuldig gebruik kunnen de kosten van de reparatie in rekening worden gebracht.

Alleen of samen? Wat ons betreft is het niet noodzakelijk bij iedere controle met uw kind mee te komen. Als u ons wilt spreken is dat natuurlijk altijd mogelijk. Verder zullen wij uiteraard contact met u zoeken, wanneer daar aanleiding voor is.

Voor sommige dingen wacht je niet tot je afspraak voor je volgende controle:

WANNEER BEL IK OP?

– slotje/blokje/beugel/draad/bracket los

– meegekregen elastieken kwijt of op

– pijnklacht; ‘iets’ prikt in je mond of voelt niet zoals in het begin bij plaatsen

SAMEN HOUDEN WIJ JE LACHENDE MOND GEZOND