Overige extracties worden, door de tandarts gedaan maar soms kunnen de patiënten naar kaakchirurg  doorverwezen worden.