De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2024 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2025. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

Bronvermelding: https://www.tandarts.nl/mondzorg/tandartstarieven/tandartstarieven-2024

Consultatie en diagnostiek (C)  
a. Consulten  
C001Consult ten behoeve van een intake€ 53,50 
C002Consult voor een periodieke controle€ 26,75 
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 26,75 
b. Diagnostisch onderzoek  
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 26,75 
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 126,72 
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 126,72 
C013Studiemodellen€ 35,20 
C014Pocketregistratie€ 42,24 
C015Parodontiumregistratie€ 84,48 
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 211,20 
c. Diversen  
C020 Mondzorg aan huis€ 21,12 
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 29,57 
C022Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 14,08 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)  
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 19,71 
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 14,78 
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 84,48  
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 84,48 
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 30,98 
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 38,02 
X34Beoordelen schedelfoto€ 28,16 
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 239,36 
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 70,40  
III Preventieve mondzorg (M)  
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 15,78 
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 15,78 
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 15,78 
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 31,68 
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 21,12 
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 7,04 
M40Fluoridebehandeling€ 17,60 
M61 *Mondbeschermer of fluoridekap€ 31,68 
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25 
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 33,79 
IV Verdoving (A)  
A10Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving€ 17,60 
A15Oppervlakte verdoving€ 9,15 
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 56,32 
V Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 35,20 
B11Toediening roesje(lachgassedatie)€ 35,20 
B12Overheadkosten roesje(lachgassedatie)€ 44,48 
VI Vullingen (V)  
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies  
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 29,57 
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 47,17 
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 61,25 
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 89,41 
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 43,65 
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,25 
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 75,33 
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 99,97 
V91Eénvlaksvulling composiet€ 56,32 
V92Tweevlaksvulling composiet€ 73,92 
V93Drievlaksvulling composiet€ 88,00 
V94Meervlaksvulling composiet€ 112,64 
V95Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)€ 176,00
b. Stiften  
V80Aanbrengen eerste wortelkanaalstift€ 40,83
V85Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 26,75
c. Diversen  
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 84,48 
V30Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)€ 31,68 
V35Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting€ 17,60 
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 7,04 
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30 
V70 *Parapulpaire stift€ 13,30 
V80 *Wortelkanaalstift€ 23,27 
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,97 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)  
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 49,28 
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 38,72 
b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 56,32 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54,31 
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 126,72 
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 183,04 
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 239,36 
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 295,68 
E85Elektronische lengtebepaling€ 17,60 
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 21,12 
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 56,32 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.  
E51Verwijderen van kroon of brug€ 42,24 
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 35,20 
E53Verwijderen van wortelstift€ 49,28 
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 35,20 
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 35,20 
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 49,28 
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 35,20 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 98,56 
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 63,36 
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 52,80 
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 56,32 
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 70,40 
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 35,20 
Bleken  
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 56,32 
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 21,12 
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 88,00
Behandeling trauma-element  
E40Directe pulpa-overkapping€ 35,20 
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 14,08 
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 28,16 
E44 Verwijderen spalk, per element€ 7,04 
Aanbrengen rubberdam  
E45Aanbrengen rubberdam€ 13,30 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31Snij-/hoektand€ 140,80
E32Premolaar€ 197,12 
E33Molaar€ 253,44 
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 28,16 
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 98,56
E37Kijkoperatie€ 84,48 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen  
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 70,40 
Gebruik operatiemicroscoop  
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 95,04
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 70,40
VIII Kronen en bruggen (R)  
a. Inlays en kronen  
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 84,48
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 161,92 
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 211,20 
R11 *Eénvlaksinlay€ 126,72 
R12 *Tweevlaksinlay€ 197,12 
R13 *Drievlaksinlay€ 281,60 
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 35,20 
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 309,76 
R34 *Kroon op implantaat€ 281,60 
R29 *Confectiekroon€ 63,36
R31Opbouw plastisch materiaal€ 70,40
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 70,40
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 140,80
b. Brugwerk  
R40 *Eerste brugtussendeel€ 211,20 
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 176,00
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 35,20 
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 35,20
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 140,80 
R61 *Plakbrug met preparatie€ 211,20 
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 49,28 
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 28,16 
c. Restauraties diversen  
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 30,27 
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 77,44
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 77,44
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 28,16 
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 35,20 
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 35,20 
R91 *Wortelkap met stift€ 176,00 
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 95,04
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 84,48
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 140,80 
e. Temporaire voorzieningen  
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 35,20 
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 14,08
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)  
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)  
Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 126,72 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 253,44 
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 112,64 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)  
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 73,92 
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 190,08 
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 84,48 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.  
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 142,21
G44 *Therapeutische injectie€ 77,44 
G46 *Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 56,32 
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 140,80 
b. Beetregistraties  
G10Niet-standaard beetregistratie€ 105,60 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10  
G11Scharnierasbepaling€ 105,60
G12Centrale relatiebepaling€ 98,56 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 70,40 
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 633,61 
G16Therapeutische positiebepaling€ 35,20
G20Beetregistratie intra-oraal€ 70,40
Diversen  
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 38,02 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 35,20 
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 387,21
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 70,40
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat€ 56,32
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 77,44
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 70,40
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01 
G72Controlebezoek MRA€ 35,20 
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 56,32
d. Myofunctionele apparatuur  
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 95,04 
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 26,75
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)  
a. Onderdeel A  
H11Trekken tand of kies€ 52,80
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 39,42 
H21Kosten hechtmateriaal€ 7,36 
H26Hechten weke delen€ 77,44 
H50Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 70,40 
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 21,12
b. Onderdeel B  
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 70,40
H33Hemisectie van een molaar€ 84,48 
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 84,48 
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€ 84,48 
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€ 77,44
H37*Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling.€ 119,68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 353,09
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 139,39
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 63,36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 42,24
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 84,48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 112,64 
H44Primaire antrumsluiting€ 77,44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 98,56 
Cyste-operatie  
H60Marsupialisatie € 98,56 
H65Primaire sluiting€ 190,08 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 98,56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 190,08 
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 133,76 
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 225,28
XI Kunstgebitten (P)  
a. Gedeeltelijk kunstgebit  
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 105,60 
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 211,20 
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 288,64 
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 394,25 
b. Volledig kunstgebit  
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 211,20
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 281,60 
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 457,61 
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 140,80
c. Toeslagen  
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 76,03 
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 70,40 
P043 Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting€ 42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 95,04 
P045 Toeslag immediaat kunstgebit€ 17,60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 56,32 
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 21,12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 105,60 
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 70,40
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit  
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 49,28 
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 49,28 
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 99,27
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 99,97
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 86,59
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 90,11 
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 197,12 
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 35,20 
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95 
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
e. Nazorg  
 Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
 
XII Tandvleesbehandelingen (T)  
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 38,02 
T022 Grondig reinigen wortel, standaard€ 28,16
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21 
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 189,38 
Parodontale chirurgie  
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 228,80
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 352,01 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 88,00 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 123,20 
T102Tandvleescorrectie, één element€ 66,88 
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 176,00
Toepassen van regeneratietechniek  
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 422,41 
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 140,80 
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 228,80 
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121Kroonverlenging, één element€ 228,80
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€ 422,41 
Mucogingivale chirurgie  
T141Tandvleestransplantaat€ 133,76 
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 422,41 
Directe postoperatieve zorg  
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40 
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38 
Diversen  
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 49,28
T162Behandeling tandvleesabces€ 95,04
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 76,03
T164 *(Draad)Spalk€ 28,16
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40 
XIII Implantaten (J)  
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€ 213,70
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 120,94 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 78,06 
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 120,09
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 90,07
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 180,13 
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren  
J020 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd. Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.€ 288,21 
J021 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.€ 180,13
J022 *Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie. Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.€ 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren  
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 102,07
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 156,11
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 72,05
d. Implantologische chirurgie  
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 275,00
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 113,48 
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 90,07 
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 42,63
J044Verwijderen implantaat€ 39,63
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 198,14
J046Vervangen eerste implantaat€ 274,40 
J047Vervangen volgend implantaat€ 113,48 
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant€ 209,55
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 611,85
e. Diversen  
J050– Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 24,02 
J052Prepareren donorplaats€ 162,12
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 81,06 
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 126,09
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 135,10 
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 138,10
J057Kosten implantaat€ 387,76
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 12,01 
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 28,22
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 312,23 
f. Mesostructuur  
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 144,11
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 42,03
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 246,18
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 78,06
g. Prothetische behandeling na implantaten  
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 618,45
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 402,29 
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 402,29 
J083*Omvorming tot klikgebit€ 120,09
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 156,11 
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 180,13
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 210,15
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 102,07
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 132,10
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 162,12
J180*Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€ 211,20
J181*Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€ 394,25
J183*Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€ 120,09
J184*Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
h. Nazorg implantologie  
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 108,08
i. Prothetische nazorg  
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 168,12
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 210,15 
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 240,18
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 270,20 
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 21,12
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 66,05
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 126,09 
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 156,11 
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 186,14
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 30,02 
J110*Opvullen gedeeltelijk klikgebit€ 168,12
J111*Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€ 21,12
J112*Reparatie gedeeltelijk klikgebit€ 66,05
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)  
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 16,03
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 18,50
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 18,50
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)  
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 16,03 
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum