Controle

De controle is een algemene controle van het gebit. Het advies is om 2x per jaar op controle te komen. Zo kunnen wij goed de situatie in de mond beoordelen en zien hoe eventuele gaatjes zich ontwikkelen. Tijdens de controle worden er soms ook röntgenfoto’s gemaakt, zo kan er goed tussen de tanden en kiezen gekeken worden en onder bestaande vullingen. Bij de halfjaarlijkse controle voeren we vaak ook preventieve behandelingen uit, zoals het verwijderen van tandsteen en tandplaque. Preventieve behandelingen bij kinderen zijn o.a. sealen en fluoride applicatie om gaatjes te voorkomen.

Mocht er tijdens het consult gaatjes en/of andere afwijkingen worden ontdekt, dan zal de tandarts meestal hiervoor een nieuwe afspraak laten inplannen op dit te herstellen.

Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in uw gezondheid of in uw medicijn gebruik. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld.

Medische anamnese

De medische anamneselijst wordt ook wel de gezondheidsvragenlijst genoemd. Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor ons?

Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik. Als u ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

 

Enkele voorbeelden:

Indien u een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft (een kunsthartklep of heupprothese e.d.) of indien u een lekkende hartklep heeft, mag er niet zonder antibioticum een kies getrokken worden.

Het gebruik van antistollingsmedicatie (“bloedverdunners”) heeft ook gevolgen b.v. voor het trekken van gebitselementen. Dit kan namelijk ernstige nabloedingen veroorzaken.

Sommige medicijnen of ziekten gaan gepaard met veranderingen aan tanden en tandvlees, die zichtbaar zijn voor de tandarts.

Indien u allergisch bent voor b.v. latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kunnen de tandarts en zijn assistente hiermee rekening houden door latexvrije handschoenen te gebruiken, respectievelijk andere antibiotica voor te schrijven.

Informeer uw tandarts altijd als er iets gewijzigd is in uw gezondheid of uw medicijngebruik. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw apotheker vragen.