Controle

De halfjaarlijkse controle is een algemene check up die de tandarts het liefst om het half jaar uitvoert. Het is de bedoeling om frequent bij te houden hoe de situatie in de mond zich ontwikkelt. Tijdens de controle worden om de 2 jaar controle foto’s gemaakt om de status van uw gebit en tandvlees te beoordelen. Bij de halfjaarlijkse controle voeren we vaak ook preventieve behandelingen uit, zoals het verwijderen van tandsteen boven het tandvlees en tandplaque. Preventieve behandelingen bij kinderen zijn o.a. sealen en fluoride applicatie om gaatjes te voorkomen.

Het is belangrijk wanneer er wijzigingen voordoen in uw gezondheid u dit direct aan ons doorgeeft.

Medische anamnese.

De medische anamneselijst  bevat een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden erop zijn van belang voor een tandarts, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het vóórkomen van problemen met het gebit en de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundig werk.

Enkele voorbeelden:

Indien u een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft (een kunsthartklep of heupprothese e.d.) of indien u een lekkende hartklep heeft, mag er niet zonder antibioticum een kies getrokken worden.

Het gebruik van antistollingsmedicatie (“bloedverdunners”) heeft ook gevolgen b.v. voor het trekken van gebitselementen. Dit kan namelijk ernstige nabloedingen veroorzaken.

Sommige medicijnen of ziekten gaan gepaard met veranderingen aan tanden en tandvlees, die zichtbaar zijn voor de tandarts.

Indien u allergisch bent voor b.v. latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kunnen de tandarts en zijn assistente hiermee rekening houden door latexvrije handschoenen te gebruiken, respectievelijk andere antibiotica voor te schrijven.