Ondanks de inzet van onze mondzorgkundigen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een  klacht indienen via het contactformulier op de website. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u het idee heeft er niet met ons uit te komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

https://knmt.nl/voor-patienten/ontevreden-over-je-tandarts-dit-kun-je-doen